Ahmet KOÇ- Themis’in Adaleti

“Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.” der Platon. Adaletin olmadığı toplumlar devlet olarak varlıklarını sürdüremez.
Peki adalet nedir?  Adalet; arapça kökenli bir kelime olup anlamı itibariyle, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme anlamlarına gelmektedir. Diğer bir deyişle yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından eşit bir şekilde kullanılmasının sağlanması olarak da tanımlanabilir. Bazı soyut kavramları tanımlamak bazen zordur. Bu tür kavramları tanımlarken onları simgeleyen nesnel kavramlardan, objelerden faydalanmak da mümkün.. Mesela adaletin simgesi olan Themis heykeli gibi…
Themis, yerleştirmek,sağlamlaştırmak ve oturtmak gibi anlamlara gelmekle birlikte Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası olarak bilinir. Bu heykeli görmeyeniniz yoktur.  Dikkatli bakıldığında gözleri bağlanmış, bir elinde terazi diğer elinde kılıç bulunan bir kadın heykeli olduğu gözümüze çarpar. Peki bu heykelin neden gözleri kapalıdır diye hiç düşündünüz mü? Ya da elinde terazi ve kılıç neden vardır? Gözlerinin kapalı olmasi tarafsızlığı simgelemektedir. Yargılama faaliyetinin, kişilerin makamına, mansıbına, ırkına, dinine, diline, rengine, eş, dost veya akraba olup olmamasına göre icra edilmemesi gerektiğini, yargılama safhasında insana sadece insan olduğu için değer verilmesini, eşitlik ilkesine göre icra edilmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldığında tarafsızlık, bir yargılama faaliyetinin olmazsa olmazlarındandır diyebiliriz.
Terazi, bireylerin adil bir şekilde yargılanarak hakkın dengeli bir şekilde dağılımını ifade etmektedir.
Kılıç, adaletli bir şekilde verilen hükme riayet edilmesini, aksi halde zor kullanılarak yerine getirileceğini belirtmektedir. Her ne kadar adil karar verilirse verilsin eğer yaptırım gücünüz yoksa adaletten bahsedemeyiz.
“Kadın” ve ‘bakire’ olması bağımsızlığını ifade etmektedir.
Görüldüğü üzere hukukun evrensel niteliklerinden olan bağımsızlık, tarafsızlık, kanun önünde eşitlik, adil yargılanma hakkı gibi ilkeleri sembolleştiren bu heykelin hukuk camiasında ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

casino maxi