Nurdan ÇODUR – Dünyadaki Uhuvvet

“Mü’minler ancak kardeştirler.”[el-hucurat:48/10]

            “Müslüman müslümanın kardeşidir.[ Buhari-müslim]

            İslamiyet’te din kardeşliği, biyolojik kardeşlikten daha yeğ, evla görülmüştür. İnsanlara karşı muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız; egomuzun hoşuna giden, beni ön plana çıkaran, hodbin mahiyetimizi beslemenin ötesinde sırf “Allah” için olmalıdır. ”İnsanlar da madenler gibidirler” buyurmuştur Efendimiz. Altın, gümüş gibi Metalleri birbirine bağlayan metalik bağlar en kuvvetli bağlardır ve metallere yüksek erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk kazandırır. İnsanları birbirine bağlayan manevi bağlar ise insana: yüksek iman, ihlas, Saadet-i dareyn -iki dünya saadet’i- kazandırır.

Dünyada düzen yardımlaşma, intisap üzerine kuruludur. Bitkiler kesildiği zaman yaydıkları uçucu bileşikler diğer bitkileri uyarır, ürettikleri besini depolayarak kaybı en aza indirmeye çalışırlar. Su döngüsü, azot döngüsü, uzuvların birbiriyle senkronize çalışmaları, ekolojik dengenin oluşumu bu bağlamda örnek gösterilebilir. İslam toplumlarının içinde bulunduğu durum binevi aralarındaki iftiraktan kaynaklanmaktadır. Akrabalık, arkadaşlık, aile ilişiklerinin değerini belirleyen mihenk taşı aralarındaki uhuvvet, kardeşlik, samimiyet, bağlılıktır. İnsanların DNA’larının %9’luk kısmı aynı sadece %1’lik kısmı farklıdır. Hepimiz aynı sanatkârın eseriyiz. Birbirimizi Allah için sevmeliyiz. Küçük kusurlardan dolayı mümin sıfatını hiçe sayamayız. Düşmanlık etmek istiyorsak kendi kusurlarımıza, kötü huylarımıza, nefsimize düşmanlık etmeliyiz.

casino maxi