Alman Araştırma Vakfı (DFG), mülteci akademisyenlerin araştırma projelerine katılmalarına yardımcı olmayı planlıyor.

DFG, Araştırma Projelerine Katılımı Kolaylaştıracak

Alman Araştırma Vakfı (DFG), kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalan bilim insanlarına ve akademisyenlerin araştırma projelerine katılmalarına yardımcı olmayı planlıyor.

DFG Başkanı Professor Dr. Peter Strohschneider DFG olarak, projelere katılmak için gereken finansal ve organizasyonel çerçeveyi oluşturmak istediklerini ve mültecilerin araştırmalarımıza ve toplumumuza entegrasyonuna olumlu katkıda bulunacağını belirtti.

Mülteci bilim adamları ve akademisyenler, doğrudan Araştırma Eğitim Grupları, İşbirlikçi Araştırma Merkezleri ve diğer DFG tarafından finanse edilen koordineli projelerde de finanse edilebilirler. Bunun için finansal kaynakların ek bir teklifle özel olarak talep edilmesi gerekmez, çünkü önceden onaylanmış fonlardan da finanse edilebilirler. Örneğin, lisans derecesine veya benzer niteliklere sahip olan mülteciler, bir Araştırma Eğitim Grubunda daha sonra doktora araştırması için uygun bir burs alabilir veya doğrudan bu gruba kabul edilebilir.

Alman Araştırma Vakfı (DFG)’nın programından yararlanmak isteyen bilim insanları aşağıda bilgileri verilen kişilerle iletişime geçerek kendilerine uygun bir proje bulmaları konusunda yardım alabilirler.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft 

For Research Training Groups, graduate schools and qualification fellowships:

For Collaborative Research Centres, Research Centres and clusters of excellence:

Diğer tüm burs programları için:

casino maxi